હોમ | અમારો સંપર્ક
 
શાળા વિષે
વર્ષ ૧૯૫૯માં એલેમ્બિક વિદ્યાલયની સ્થા૫ના કરવામાં આવી જે ગુજરાતી માઘ્યમની શાળા છે. તે શહેરના મઘ્યમાં ચાર એકર જમીનમાં આવેલી છે. શાળાના ત્રણ માળમાં, ૫૫ વર્ગ, ૨ મોટા રમત ગમતના મેદાન, પુસ્તકાલય, બે કમ્પ્યુટર પ્રયોગશાળા તથા ચાર વિજ્ઞાન લક્ષી પ્રયોગશાળા, અદ્યતન રસોડું, ખુલ્લું રંગમંચ, નિષ્ઠાવાન શિક્ષકો, વફાદાર કર્મચારી ગણ નો સમાવેશ થાય છે. આ શાળા હેઠળ. લગભગ ૨૭૦૦ વિદ્યાર્થીઓ શૈક્ષણિક કાર્યમાં ૫વૃત્તિમય છે.


વિભાગ વિષે

એલેમ્બિક વિદ્યાલય ગુજરાતી માઘ્યમની મિશ્ર શાળા છે. જેમાં બાલમંદિર થી ૧૨ ઘોરણ સુઘીનો અભ્યાસ કરાવવામાં આવે છે. આ શાળા ગુજરાત માઘ્યમિક તથા ઉ. માઘ્યમિક બોર્ડ સાથે સંલગ્ન છે. આ શાળા માં પાંચ વિભાગ – પૂર્વ પ્રાથમિક, નિમ્ન પ્રાથમિક, ઉચ્ચ પ્રાથમિક, માઘ્યમિક અને ઉ. માઘ્યમિક વિભાગ છે.
વાલીનું પ્રદાન
વાલી તેમનાં બાળકોના શિક્ષણ માટે વધુ પ્રોત્સાહિત થાય તે માટે તથા બાળકોના શૈક્ષણિક અને સામાજિક પ્રગતિ વિશે વાલીઓ માહિતી મેળવે તે હેતુથી શાળામાં નિયમિત બેઠકો (ઓપન હાઉસ)સેમીનાર, માટે શાળામાં આવે છે. શિક્ષકો વાલીઓ ભેગા મળી બાળકોના સર્વાંગી વિકાસ માટે કાર્યરત રહે છે.

વાલી-શિક્ષક મંડળ “સેતુ”

વાલી શિક્ષક મંડળ “સેતુ” વિદ્યાર્થીના વિકાસ માટે તથા વાલીઓમાં અભ્યાસકીય જાગૃતિ ઉભી કરવાના કાર્યક્રમોનું આયોજન તેમજ અમલીકરણ કરે છે.
બરોડાવેબ The ઇ કેટલોગ ડીઝાઈનર દ્વારા સંચાલિત
© કૉપિરાઇટ એલેમ્બિક વિદ્યાલય 2012. તમામ અધિકારો આરક્ષિત.