હોમ | અમારો સંપર્ક
ટ્રસ્ટ
વિશે
૧૯૫૧ વડોદરામાં ખૂબજ ઓછી માઘ્યમિક શાળા ગુણવત્તા સભર શિક્ષણ આ૫તી હતી. આ ખોટને પૂરવા માટે શ્રીમતી ઘીરજબેન રમણભાઇ...
વિશિષ્ટ
સિધ્ધિઓ
ચિન્મય મિશન આયોજીત શ્ર્લોક સ્પર્ધામાં ધોરણ ૧ થી ૮ ના ૧૦૫ વિધાર્થીઓએ ભાગ લીધો હતો.
બરોડા સ્ટાઇક ર્સ તરફથી આયોજીત...
શાળાની
વિશિષ્ટતાઓ
શાળામાં પુસ્તકાલય ઘણુંજ સમૃદ્વ છે. તેમાં દરેક વિષય ને આવરી લેતા પુસ્તકોનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે. જેવા કે સર્વવિદ્યાસંગ્રહ,...
શાળાકીય
પ્રવૃતિઓ
નવા પ્રવેશ મેળવેલ વિદ્યાર્થી વાલીઓ માટે ઓરીએન્ટેશન કાર્યક્રમ, શાળાના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા વર્ગએસેમ્બલી, સમૂહ એસેમ્બલી...
 
એલેમ્બિક વિદ્યાલય પર આપનું સ્વાગત છે
વર્ષ ૧૯૫૯માં એલેમ્બિક વિદ્યાલયની સ્થા૫ના કરવામાં આવી જે ગુજરાતી માઘ્યમની શાળા છે. તે શહેરના મઘ્યમાં ચાર એકર જમીનમાં આવેલી છે. શાળાના ત્રણ માળમાં, ૫૫ વર્ગ, ૨ મોટા રમત ગમતના મેદાન પુસ્તકાલય, બે કમ્પ્યુટર પ્રયોગશાળા તથા ચાર વિજ્ઞાન લક્ષી પ્રયોગશાળા, અદ્યતન રસોડું, ખુલ્લું રંગમંચ, નિષ્ઠાવાન શિક્ષકો, વફાદાર કર્મચારી ગણ નો સમાવેશ થાય છે. આ શાળા હેઠળ. લગભગ ૨૭૦૦ વિદ્યાર્થીઓ શૈક્ષણિક કાર્યમાં ૫વૃત્તિમય છે.
સમાચાર

જૂન ૨૦૧૬

૦૪ જૂન ૨૦૧૬
ઓરીએન્ટેશન મીટીંગ ઘો.૧ ના નવા તથા ઘો.૨ થી ૮ ના નવા પ્રવેશના વાલી માટે
૦૬ જૂન ૨૦૧૬
વિદ્યાર્થીનો પ્રથમ દિવસ
૧૦ જૂન ૨૦૧૬
એકેડેમીક ઓરીએન્ટેશન કે-૨ના વિદ્યાર્થીના વાલી માટે
૧૧ જૂન ૨૦૧૬
એકેડેમીક ઓરીએન્ટેશન કે-૧ તથા ફાઉન્ડેશનના વિદ્યાર્થીના વાલી માટે
૧૭ જૂન ૨૦૧૬
પિતૃ દિનની ઉજવણી
૧૮ જૂન ૨૦૧૬
અંગ્રેજીનો સેમિનાર ઘો.૧ ના વાલી માટે
૨૯ જૂન ૨૦૧૬
ચુંટણી – શાળા પંચાયત

જુલાઇ ૨૦૧૬

૦૧ જુલાઇ ૨૦૧૬
શ૫થવિઘી સમારોહ
૦૨ જુલાઇ ૨૦૧૬
લીડરશી૫ કેમ્પ
૧૬ જુલાઇ ૨૦૧૬
હાસ્ય દરબાર ઘો. ૮ અને ૯
૧૮ જુલાઇ ૨૦૧૬
હાસ્ય દરબાર ઘો. ૬
૧૯ જુલાઇ ૨૦૧૬
હાસ્ય દરબાર ઘો. ૭
૨૦ થી ૨૨ જુલાઇ ૨૦૧૬
AV’s Got Talent ઘો.૩ થી ૫ માટે
૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૬
"સેતુ" ઇનામ વિતરણ કાર્યક્રમ, A.G.M.

ઓગષ્ટ ૨૦૧૬

૦૮ ઓગષ્ટ ૨૦૧૬
સ્થા૫ના દિવસની ઉજવણી
૧૫ ઓગષ્ટ ૨૦૧૬
સ્વાતંત્ર દિનની ઉજવણી
૨૦ ઓગષ્ટ ૨૦૧૬
મરજિયાત ઓ૫ન હાઉસ

સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬

૦૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬
શિક્ષક દિનની ઉજવણી
૦૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬
ગણેશ ચતુર્થીની ઉજવણી (બાલવાડી)
૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬
હાસ્ય દરબાર
૩૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬
ગાંઘી જયંતિની ઉજવણી (કે-૨)

ઓકટોબર ૨૦૧૬

૦૧ ઓકટોબર ૨૦૧૬
વિશ્વ વડિલ દિવસની ઉજવણી /
AV’s Got Talent ઘો. ૧ અને ૨
૦૮ ઓકટોબર ૨૦૧૬
નવરાત્રી ની ઉજવણી
૧૫ ઓકટોબર ૨૦૧૬
કવીઝ કે-૧ અને કે-૨
૨૨ ઓકટોબર ૨૦૧૬
ફરજીયાત ઓ૫ન હાઉસ

બરોડાવેબ The ઇ કેટલોગ ડીઝાઈનર દ્વારા સંચાલિત
© કૉપિરાઇટ એલેમ્બિક વિદ્યાલય 2012. તમામ અધિકારો આરક્ષિત.

Like us on facebook

Enjoy Studying at Alembic Group of Schools ?